Välkommen till Thomas Sabo Stockholm Webbutik

Användarvillkor

Genom att njuta av de tjänster som tillhandahålls kommer du att vara förlovad med dessa användarvillkor och andra relevanta policyer, villkor och regler. Om du inte håller med någon sak i denna policy kan du vägra att besöka vår hemsida.

Integritet
Vänligen se vår sekretesspolicy för att ta reda på vår tradition i denna fråga. Denna policy gäller även för ditt besök på vår hemsida.

Elektronisk kommunikation
När du besöker eller skickar ett mail till oss, kommunicerar du med oss på elektronisk väg, vilket innebär att du godkänner att acceptera våra elektroniska meddelanden. Vi kommer att kontakta dig via e-post eller meddela på. Enligt lagligt krav på att detta meddelande ska skrivas
Om det kan bevisas att det har skickat dig de elektroniska meddelandena eller utfärdat meddelandet på webbplatsen, skulle det anses som att du har fått all överenskommelse, deklaration, proklamation och annan information.

upphovsrätt
All information som läggs ut på t.ex. uttalande, diagram, tecken, knappikon, bild, ljuddokumentsegment, digital nedladdning, dataredigering och programvara hör till egenskapen till eller dess anslutna företag eller resursleverantörer under skydd av kinesisk och internationell upphovsrätt Lag.
Sammanställningen av all information på vår webbplats är den exklusiva äganderätten till Inc., under skydd av kinesisk och internationell upphovsrättslagstiftning
All programvara som används av ägaren till Inc. eller dess anknutna företag eller resursleverantörer, under skydd av kinesisk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Ditt konto
Om du bestämmer dig för att använda vår webbplats är du ansvarig för att hålla sekretess av din kontoinformation och lösenord och begränsa inmatningen till din dator och du godkänner också att svara på alla aktiviteter med ditt konto och lösenord. sälja inte produkter till barn men sälja barns artiklar till vuxna.
Om du fortfarande inte fyller 18 år är du berättigad att själv besluta att vägra tjänster, stänga konto, radera eller redigera innehåll och avsluta order på och dess anknutna företag endast när du är under överinseende av dina föräldrar eller vårdnadshavare och inom ramen för relevanta internationella lagar.

Du är också avdelad och dess anknutna företag och person som ger upphov till rätten att använda namnet du lämnat tillsammans med innehållet, om de väljer att göra det. Du försäkrar och försäkrar att du har rätt att kontrollera det upplagda innehållet på annat sätt, dess innehåll är korrekt. Du försäkrar och försäkrar att du kommer att kompensera för skadan och dess anslutna företag med det innehåll du tillhandahåller.
har rättigheter (men inte skyldighet) att censurera och redigera eller radera någon aktivitet eller innehåll. Vi är inte ansvariga för inlämning av meddelanden från dig eller någon tredje part.